حتما شما هم تا به امروز دچار مشکلاتی از قبیل خشکی و ترک لب ها شده اید. به خصوص در فصول سرد سال که به دلیل شرایط آب و هوا تبخیر آب از سطح پوست بیشتر از مواقع دیگر است. اما آیا می توانیم پوست…